האגודה הישראלית לצוותי שיפור ושש סיגמא (בשמה הקודם האגודה לחוגי איכות בישראל) נוסדה בשנת 1987 ושמה לה למטרה את הקידום וההטמעה של פעילות צוותי השיפור וצוותי שש סיגמא במדינת ישראל. במסגרת פעולותיה האגודה מקיימת תחרות ארצית על שם מי שעמד בראשה במשך שנים – יהודה ארד ז”ל.

האגודה לצוותי שיפור בישראל שמה לה מטרה להעמיק ולהרחיב את פעילויות צוותי השיפור בישראל.

תחרות שנתית:

אחת הדרכים בהן פועלת האגודה היא קיום תחרות שנתית של צוותי שיפור מכל המגזרים בארץ – מוסדות חינוך ורפואה, ארגונים עסקיים, חברות פיננסיות , צבא ומשטרה ומשרדי ממשלה.

התחרויות הנ”ל מתקיימות משנת 1990 ובכל תחרות משתתפים עשרות צוותים.

פעילויות האגודה:
  • הרצאות וסדנאות הכרות לארגונים מתחילים.
  • הדרכה מקצועית מעמיקה לארגונים שמפעילים צוותים.
  • פרסום והפצת חומר כתוב.
התועלת הגלומה בהפעלת צוותי שיפור:
  • חסכון כספי ניכר.
  • פיתוח ערכים של שיתוף, עצמאות ויוזמה.
  • פתרון בעיות בעזרת כלים סטטיסטיים.
  • תרבות ארגונית של פתיחות ואמון.
  • הנהלת האגודה מעודדת ופתוחה לכל פניה ולכל רעיון לשיפור מכל ארגון בארץ.
חזון

להיות הגוף הלאומי והמקצועי המוביל להטמעת צוותי שיפור במתודולוגיות שונות לפריון, מצוינות וחדשנות ארגונית.

רקע

אחריות תעשייתית משלבת בתוכה כלים מקצועיים ואישיים לטובת מערכי שיפור שונים ובה אומצו שיטות הפעלה של צוותי שיפור במתודולוגיות שונות .
האגודה מאפשרת לארגונים ממגזרים שונים: מהתעשייה, מהשירותים, מעמותות, מההייטק, מהשלטון המקומי, ממשרדי ממשלה, מצה”ל, ממוסדות חינוך ורפואה ועוד להיחשף למתודולוגיות שונות , להציג בפניהם מהלכים שונים שיושמו בארגונים שונים וששיפרו והניבו תוצאות בתחומי : איכות מקצועית, חשיבה פורצת דרך לשיפור תהליכים, לחיסכון והתייעלות, להוספת ערך ארגוני, לשיפור שירות, לחדשנות ועוד.

הכלי המהותי מעבר לשימוש בכלים מקצועיים , בכלים מתודולוגיים שונים הוא השימוש בחכמתם , בהבנתם , ביכולתם של העובדים ובהכרות המצוינת של העובדים את התהליכים .
עקרון מבנה צוות השיפור גורס שחכמת הצוות גדולה (לא תמיד ולא בכל תנאי) מחכמת המומחה היחיד.
ובהדגשה זהו שיתוף עובדים בתהליכי השינוי ובשימוש במתודולוגיות של עבודת צוותים כצוותי שיפור ביישום תהליכי השינוי .

צוותי שיפור

צוותי שיפור מהווים דרך למימוש הפוטנציאל האין סופי הגלום באנשים ובארגון , צוותי שיפור הינם מסגרות ניהוליות, חברתיות – גמישות, הפועלות לצד המבנה הארגוני בארגון או מחוצה לו , פעילות הצוותים איננה עומדת בתחרות עם הפעילות הניהולית אלא משלימה אותה , ייעודם של צוותי השיפור הינו לפתור בעיות , תקלות , לפתוח צווארי בקבוק , וככלל לטפל בנושאים טעוני שיפור והדורשים בחינה משותפת ופתרונות יצירתיים מוסכמים, ליישום בזמן קצוב. צוותי שיפור , בדרך כלל, מורכבים מקבוצות עובדים/אנשים מצומצמות ,רב תחומיות ,יחידתיות או בין יחידתיות. הצוותים מתמנים על ידי מנהלי הארגון או מנהלי היחידות בארגון ,בהתאם לזיקתם לנושאים הטעונים שיפור.

עבודת צוותי השיפור מבוססת על נתונים כמותיים ואיכותיים, חשיבה סטטיסטית וכן שילובם של כלים מתודולוגיים אחרים , שונים. הרעיון הטמון בעבודת הצוותים מעבר להפריה ההדדית הוא יישום הפתרונות לשיפור וההטמעה נעשה על ידי העובדים /האנשים עצמם ומכאן ההישגים הגדולים שלהם.

העובדים יותר שמחים יותר פרודוקטיביים והסיפוק מיצירתם הולכת וגדלה.