המצגות עלו לאתר באישור הארגונים ששלחו את הצוותים.
זכויות היוצרים של כל מצגת ומצגת שייכות לארגון ממנו הגיע הצוות.
אין להעתיק, לשכפל או להשתמש במצגות אלא באישור הארגון ממנו הגיע הצוות.

 

תקצירים