הצוות שזכה במקום ראשון בתחרות לשנת 2020 :

צוות של רשות המסים שעסק בהפחתת הנטל הביורוקרטי במתן הטבות מס להורים לילדים עם מוגבלויות.

צוותים שזכו במקום שני

מושב מס’ הארגון שם הצוות
1 1 רשות המיסים/פקיד שומה גוש דן

שיפור וייעול טכנולוגי בהליך גביית מס אמת בחברות העוסקות בתחום ה- Online Gaming

2 30 צה”ל – (חיל האוויר) – ירפ”א 112 לישון עם האויב – “פישפשים”
3 25 מפעלי ים המלח שיפור חלזון הזנה
5 29 צה”ל / מחלקת נפגעים “מעומק המחשבה ורוחב הלב” גיבוש תפיסת תפקיד לצורך מתן מענה מקצועי איכותי ואחיד למשפחות שכולות.

צוותים שזכו במקום שלישי (זכו במקום שני במושב)

מושב מס’ הארגון שם הצוות
1 35 רשות המיסים / בית המכס חיפה שיפור תהליך הטיפול בתביעות המוגשות עפ”י סעיף 156 לפקודת המכס בפן השירותי והמקצועי
2 40 רותם דשנים תקשור ושימוש נכון בציוד בטיחות
3 19 משרד התקשורת מערכת ניטור רציף של משדרי הרדיו במדינת ישראל
4 5 רשות המיסים/בית מכס אשדוד ייעול ושיפור הערכת סיכונים במערך הייבוא
5 7 רשות המסים/פקיד שומה חדרה שיפור תהליך להסדרת איתור ומיסוי של העברת ידע

צוותי שזכו בתעודת הערכה

מס’ ארגון צוות
16 רפא”ל ייעול ושינוע פריטים רגישים
31 אינדיגוHP מפעל הדיו
22 מרכז רפואי דורות שיפור חווית המטופל בתקופת הקורונה
14 תרכובות ברום כיכר בטיחות
33 רשות המסים / הנהלת הארגון “אקזיטים”
39 מרכז רפואי פוריה שיפור זמן המתנה בבדיקות CT
8 ארגון אלמנות ויתומי צה”ל שיפור החוסן הנפשי של אלמנות צה”ל
44 רותם דשנים מערכת זימון מנופים
18 משרד החוץ תחום רכש ולוגיסטיקה התייעלות אנרגטית
24 מפעלי ים המלח  ייצור מגנזיום דל קלציום