ברכת יו”ר האגודה הישראלית לצוותי שיפור ושוש ארד לרגל תחרות אלוף הצוותים

צוות מנצח – בית אקשטיין- טיפול באירוע אלימות