תבנית להכנת תקציר עבודה של צוות שיפור / צוות שש סיגמה

ניתן להוריד את התבנית כקובץ WORD :

תבנית(לחץ להורדת הקובץ)

התבנית תכלול :

 1. שם הארגון והיחידה.
 2. הגדרת הנושא.
 3. שמות חברי הצוות.
 4. תקופת פעילות.
 5. תיאור הנושא – הסבר, חשיבות, המניע להקמת הצוות, היווצרות הצורך – (שתיים עד ארבע שורות).
 6. תיאור מצב קודם – בעיות, השלכות, נזקים, הפסדים, סכנות, חסרונות (שתיים עד ארבע שורות).
 7. תהליך עבודת הצוות – שלבי עבודה, הגדרת הבעיה, ניתוח הבעיה, כיווני חקירה, מערך מחקר, מקורות מידע, כלי מדידה (סקרים, שאלונים, תצפיות, ניתוח אירועים, שיטות צבירת נתונים), תהליך יצירת הפתרונות, ניסויים, תהליך יישום הפתרונות (עשר עד חמש עשרה שורות).
 8. פתרונות ושיפורים שיושמו, ניתוחי עלות תועלת (חמש עד שבע שורות).
 9. תועלת העבודה – חסכון כספי מוכח, תועלות נוספות כגון שיפורי בטיחות, אקולוגיה, אסתטיקה, רווחה והשבחת המשאב האנושי (חמש עד שבע שורות).
 10. שימור השיפורים לאורך זמן – דרכי הטמעת השיפורים, מדדי בקרה, כתיבת נהלים והוראות עבודה ויצירת מנגנונים למיסוד השיפורים (ארבע עד שש שורות).
 11. כיווני שיפור עתידיים (כשלוש שורות).

התקציר יכיל סה”כ בין 30 ל-50 שורות, על פני שני עמודים, לפי הפונטים המופיעים בתבנית (דוד 14). ניתן לצרף גרף או תרשים על שטח קטן.

הכנת מצגת – מומלץ לפי התבנית. סעיפים 1 עד 4  בשקף אחד. לסעיפים 5 עד 11 יוקצה שקף לכל סעיף, בהתאם לצורך.

 כל שקף יכיל כשמונה שורות. ניתן להוסיף תרשימים, גרפים, תמונות ואנימציות.

                                                           ב ה צ ל ח ה