איכות, כללי, מאמרים וכתבות

שימור, טיפוח והטמעת ערכי הצטיינות ומצויינות

חשיבותה של התרבות הארגונית בהבטחת הצלחה ארגונית נודעת נוכח היותה משקפת
ערכים, תפיסות ייסוד, אמונות וסמלים שמהם נגזרים היבטי הזהות, התפקוד והביצוע של
ההון האנושי. שני ערכים להם השפעה ניכרת על ההצלחה הארגונית הם ערך “ההצטיינות”
וערך “המצוינות”.

מאמר מאת מאיר אהרונוב לקריאה . לחצו על הקישור : הצטיינות ומצוינות