איכות, כללי, מאמרים וכתבות

צוותי שיפור מול הנהלת הארגון

הנהלה של ארגון שהחליטה על גיבוש צוות לטיפול בסוגיות שההנהלה חושבת שיש ייתרון בשיתוף העובדים בפתרונן, טוב תעשה אם תלמד מהשגיאות הנפוצות בתחום ותימנע מנפילה במקומות שאחרים כבר נפלו בהם.

למידה והתערות בתורת צוותי שיפור או קבלת ייעוץ מטעם מומחה בתחום יכולים להביא לגיבוש צוות מנצח שיטפל באפקטיביות במטלות ויימצא פתרונות שאינם שגרתיים לתהליכים בעייתיים בארגון.

מאמר בנושא…