איכות, כללי, מאמרים וכתבות

צוותי שיפור כמרכיב חיוני בקידום המצוינות הארגונית

מאמר מעודכן מאת :

מאיר אהרונוב – נציבות שירות המדינה, האגף לאיכות ומצוינות בשירות המדינה

במסגרת המדיניות המקצועית לקידום המצוינות הארגונית , נודעת חשיבות רבה לתרומתם
של צוותי שיפור איכות ומצוינות.
יותר ויותר משרדי ממשלה ויחידות סמך מסתייעים בצוותי שיפור בעבודתם כשגרה.
העוצמה המתודולוגית הנתונה בעבודת צוותי שיפור, מבטיחה בחינה שיטתית של סוגיות
ניהוליות וייעודיות, זאת תוך הצעת החלופות הטובות ביותר לשי פור והעלאת הסבירות
להטמעתן המיטבית.
מסמך זה כולל את עיקרי התפיסה, הידע המקצועי והתובנות הנדרשים להסברת היתרונות
המשמעותיים הגלומים בצוותי שיפור, כנכס אסטרטגי בקידום המצוינות הארגונית.

לקריאת המאמר לחצו על הקישור : צוותי שיפור כמרכיב חיוני בקידום המצוינות הארגוני