ההשתתפות בתחרות מביאה :

  1. לרצון לנצח ברמה הלאומית
  2. להצגת יכולות הארגון והחשיפה של יכולות אלו לציבור.
  3. לקיום הפריה הדדית ויישום טיפים וזאת מתוך הסתכלות של האחד על השני , ללמידה האחד מהשני – ללימוד מניסיונם של אחרים , להתרשמות מהמתודולוגיות – מארגז הכלים בו משתמש הארגון .
  4. לזיהוי הזדמנויות .
  5. ליישום בארגון שלך יש איתו ערך כלכלי : להקטנת תשומות , לקיצור וייעול תהליכים, לחתירה מתמדת לאופטימיזציה , לקבלת תועלות בתחומי הבטיחות ואיכות הסביבה.
  6. ליישום מתודולוגיות אלו מביאים לשינוי בתרבות האירגונית : לקיום תרבות שיתוף , לחתירה לחדשנות , לשיפור הזיכרון הארגוני .
  7. להוספת ערך עצמי לעובדים ולארגון בו אנחנו עובדים , לגאוות יחידה , לסיפוק אירגוני – הצוותים המשתתפים מביאים לארגון כבוד בעצם השתתפותם , בעשייה שלהם , בזכייה שלהם (לאלו שזכו).
  8. ליצירת שיתוף פעולה כלכלי/חברתי עם ארגונים אחרים.
  9. להעצמת עובדים – כאשר העובדים רואים שלמנהלים שלהם אכפת , שלבעלי העניין אכפת , ושהם המנהלים ובעלי העניין תומכים בהם גם בדחיפה , גם בהשקעות כספיות וגם במשאבי זמן וניהול.
  10. ליצור קשר ולחדש קשר עם ארגונים / עמיתים .