תחרות אלוף הצוותים יוצאת לדרך – נפתחה ההרשמה:

טופס הרשמה לתחרות אלוף הצוותים

בשנת 2020 סגרנו 28 שנות תחרות . בכל שנה משנות התחרות זכה צוות במקום הראשון , הלכנו אחורה 12 שנה והרכבנו בעזרת הארגונים  סך של 7 צוותים שניתן היה לאתר אותם , צוותים שזכו כל אחד במקום הראשון בשנה מסוימת ובהם :  3 צוותים מחיל האוויר , 2 צוותים מרשות המיסים , צוות אחד מחברת הברום , צוות אחד מבית אקשטיין.

ייעוד התחרות ומטרות התחרות : התחרות מביאה לידי ביטוי את המצוינות האנושית בארגונים ומאפשרת התבוננות בתהליכי שיפור המתרחשים בהם. לתחרות יוזמנו לקחת חלק ארגונים המשתמשים במתודולוגיות אלו וגם עובדי ארגונים השוקלים להקים בתוכם צוותי שיפור וצוותי שש סיגמא  לשם למידה מניסיונם של האחרים ,לשם התרשמות מהכלים , המתודולוגיות ומההישגים.

מטרות התחרות: מתן הכרה והוקרה לצוותי השיפור ושש סיגמא בהתאם לפעילותם המתודולוגית ולהישגיהם. עידוד והקמה של צוותי שיפור ושש סיגמא בקרב ארגונים בישראל. שיתוף במידע ובידע, הגדלת פריון העבודה וחיזוק תהליכי למידה הדדית בין הארגונים המשתתפים.

בתחרות משתתפים כאמור צוותים ממגזרים שונים ששמותיהם מופיעים בהקדמה: צוותים שמציגים תהליכים ששופרו והניבו תוצאות בתחומי האיכות , חשיבה פורצת דרך , חסכון והתייעלות, הוספת ערך לארגון, שיפור שירות, חדשנות, מניעה ו/או הפחתה של תאונות דרכים, בטיחות, איכות סביבה ועוד ושזכו בשנים האחרונות כל אחד במקום הראשון  .