יהודה ארד ז”ל באתר ‘ייצור ידע’

יהודה ארד ז”ל באתר ‘ייצור ידע’