איכות, כללי, מאמרים וכתבות

חדשנות ויצירתיות בשירות המדינה

חוברת שכתב מר מאיר אהרונוב, סגן נציב שירות המדינה, (איכות ומצוינות)- לקריאה לחץ כאן

המידע בערכה זו אשר רוכז, גובש ונערך על ידי מר אהרונוב, נועד לסייע למנהלים, לעובדים ולמופקדים על עבודת המטה לקידום המצוינות הארגונית, בגיבוש ובביצוע תכניות הדרכה, עידוד ותמיכה בחשיבה יצירתית ובייזומה והטמעתה של חדשנות. בערכה מגוון רחב של מתודולוגיות וכלים וכל ארגון יוכל לאמץ את אלה הרלוונטיים ביותר
למאפייניו ולצרכיו