האיגוד הישראלי לאיכות והתאחדות התעשיינים מזמינים את חברות וחברי האגודה הישראלית לצוותי שיפור ושש סיגמא להשתתף בדיוני הפורום המקצועי שיתקיים במתכונת שולחן עגול

קישור לרישום לדיוני הפורום :רישום ל”פורום שולחן עגול – פורום מקצועי”

על מנת לממש את חזון האיגוד הישראלי לאיכות: “להיות הגוף המוכר כמוביל בתחום האיכות והמצוינות”.
אחת לחודש יתקיים “פורום שולחן עגול – מקצועי”, שבו מיטב המומחים בתחום האיכות יקיימו שיח פתוח להצגת נושא ודיון פתוח שבו יינתן מענה לשאלות המשתתפים. בפורום ידונו נושאים הכלולים בתחומים המקצועיים עליהם אמון האיגוד הישראלי לאיכות .
הדינמיקה הנוצרת בשולחנות עגולים מפיקה לעיתים ידע עשיר ועמוק יותר מזה הנוצר במפגשים יחידניים .
על מנת לייצר דינמיקה בין המרצה למשתתפים, לייצר דיון פורה ומועיל ולהפיק מפגשים עשירים ועמוקים, להלן מתווה לניהול המפגשים :
1. אורכו של המפגש יעמוד על 90 דקות.
2. כל מנחה / מוביל מפגש יכין תקציר קצר על הרצאה .
3. אורכה של כל הרצאה לא יעלה על 40 דקות ויתר הזמן יוקצה לשאלות ולשיח פתוח .
4. בתחילת החודש תצא הודעה לחברי האיגוד על קיום המפגש והמשתתפים יתבקשו להעביר
אלינו שאלות על הנושא המוצג לפני ההרצאה .
4.1 מנחה / מוביל הפורום יכין מראש, מספר שאלות ותשובות לצורך גיבוי והנעת הדיון.
5. מרכז הפורום ירשום את השאלות תוך כדי המפגש ויעבירם למרצה.
כל המפגשים נקבעו לימי רביעי לשעות 18:00-19:30
מרכז הפורום
Sharon.anker03@gmail.com ,050-6244203 , מר שרון אנקר, נציג האיגוד הישראלי לאיכות

מפגשי הפורום:
27/1/21- חנן מלין  – מבדקי איכות
24/2/21 – משה עקרוני – כיצד להישאר רלוונטי בעולם העבודה החדש
24/3/21 – חיים דפרין – איכות בסביבה משתנה
28/4/21 – מיטל ברוקס – אבטחת מידע
26/5/21 – זוהר פרידמן – מצוינות תפעולית וחדשנות
23/6/21 – עופר סגל – למידה ארגונית כפלטפורמה לשיפור האיכות
28/7/21 – אמיר ברוש – החוש השישי של מנהל האיכות
25/8/21 – ד”ר מוריה לוי – ניהול ידע
29/9/21 – שגיא גפני – שימוש בתקני LAQG כבסיס לשיפור איכות בארגוני תעופה חלל וביטחון
27/10/21 – חיים קורנפלד – מודל המצוינות הארגוני  EFQM
17/11/21 – אמנון מרגלית – מי גנב את הכובע שלי? כנראה דה בונו
29/12/21 – אביב חצבני – סיור במרכז החדשנות של נמל אשדוד

קישור לרישום לדיוני הפורום :רישום ל”פורום שולחן עגול – פורום מקצועי”