איכות, כללי, מאמרים וכתבות

הצלחה ארגונית – מאמר מאת מאיר אהרונוב

הקדמה
המושג הצלחה ארגונית (Organizational Success) זוכה מזה שנים להתייחסות נרחבת בספרות המקצועית
ובפרקטיקה הניהולית והוא נתון לתפישות, לגישות, להקשרים ולפרשנויות.

במאמר זה יעשה על ידי ניסיון להאיר את המושג על היבטיו ומשמעויותיו וכן להציע מתכונת רעיוני ת להערכת הצלחה ארגונית.

לקריאת המשך המאמר לחץ על שורה זו