ראשי הנחיות וטפסים גלריית תמונות פרסומים יצירת קשר
אודות האגודה הישראלית לצוותי שיפור ושש סיגמא (ע"ר)
האגודה הישראלית לצוותי שיפור ושש סיגמא (בשמה הקודם האגודה לחוגי איכות בישראל) נוסדה בשנת 1987 ושמה לה למטרה את הקידום וההטמעה של פעילות צוותי השיפור וצוותי שש סיגמא במדינת ישראל. במסגרת פעולותיה האגודה מקיימת תחרות ארצית על שם מי שעמד בראשה במשך שנים – יהודה ארד ז"ל .
תגובות: -1   צפיות: -1
 
הזוכים במקום הראשון בתחרות האגודה
2018 - אופטימיזציה לכיול קווינם - צה"ל חיל האויר
2017 צוות צמצום אירועי אלימות - בית אקשטיין
2016 - רשות המסים – מנהל המכס
2015 – חיל האוויר – הספקי תקיפה
2014 – רפא"ל – שיפור תהליכי הכללת סוללות תרמיות
2013 - תרכובות ברום – שולחנות מגנטיים
2012 - צה"ל – אט"ל – אוגדה 36
2010 - רפא"ל: תגבור קו ייצור מעטפות חומר
2009 - צה"ל - אט"ל – מרכז הובלה - שמירת רמת הזמינות והכשירות של נגררי הטנקים
2008 - צה"ל – אט"ל :שיפור זמינות שפופרות למכשירי ראיית לילה לצה"ל
2007 - כרמל אולפינים בע"מ: מניעת סתימות במחליפי חום פלטות
2006 - צה"ל מרפ"א מרכז: הפחתת שיעור צילומי רנטגן חוזרים.
 
מעודכן לתאריך 24/5/06 - גרסה 6

כללי 1. התחרות הארצית לצוותי שיפור מתקיימת אחת לשנה, ברבעון 4, בשיתוף: "מעריב – מבצע עובד ישראל" והאיגוד הישראלי לאיכות. 2. בתחרות משתתפים צוותים נבחרים ממגזרים שונים מכל רחבי הארץ. מטרה 3. לעודד פעילות שיפור ברמה הלאומית. מסמכים יישימים 4. מסמכים הניתנים להורדה מאתר האינטרנט של האגודה לצוותי שיפור www.shipur.org.il : א. טופס רישום לתחרות. ב. טופס הערכת שופט. ג. פורמט לכתיבת תקציר של עבודת הצוות. ד. "קול קורא" לתחרות. מהות הפרס 5. בסיום יום התחרות יוכרז על הזוכים בתחרות. להלן פירוט הפרסים שיחולקו: * מקום תעודות * * פרס כספי [₪] הערות ראשון מגן + תעודה לכל צוות 6,000 הפרס הכספי ניתן ע"י נותני החסות לתחרות שני 2,000 שלישי 1,000 הערכה תעודה לצוות ללא פרס כספי הערות: * במקום הראשון יזכה צוות אחד בלבד, במקום השני יזכו עד 3 צוותים, במקום השלישי יזכו עד 4 צוותים, בהערכה יזכו עד 4 צוותים. ** גובה הפרס נתון לשינוי בהתאם לנותני החסות. 6. נציגי הצוות הזוכה במקום הראשון יוזמנו לטקס אצל נשיא המדינה. יתר נציגי הצוותים הזוכים יוזמנו לקבלת פנים למצטיינים שתיערך ע"י "מעריב – מבצע עובד ישראל". וועדת השיפוט 7. צוות השיפוט יכלול נציגים ממגזרים שונים בעלי ניסיון ב: ייעוץ ארגוני ו/או הנדסת איכות ו/או מובילי צוותי שיפור בארגונם. 8. יו"ר צוות השופטים ייצג מגזר אחר. 9. ועדת השיפוט תמונה אחת לשנה ע"י הנהלת האגודה לצוותי שיפור ותכהן מיום מינויה עד לישיבת הפקת לקחים לאחר התחרות. 10.תפקידיה של ועדת השיפוט הן: לדרג את הצוותים, לערוך את סיכום תוצאות השיפוט ולהכריז על הזוכים ומיקומם במדרג הזכייה. 11. בכל אקט של שיפוט / קבלת החלטה מספר השופטים יהיה במידת האפשר אי-זוגי. 12. תדרוך צוות השיפוט יעשה ע"י היו"ר או מי שימונה על ידו, כשלושה שבועות לפני מועד התחרות. 13. מומלץ כי השופטים יעיינו בעבודות הצוותים טרם התחרות. בכל מקרה, מזכיר האגודה לצוותי שיפור ויו"ר השופטים יעברו על כל החומר המוגש לתחרות על מנת לוודא התאמתו לדרישות. 14. בטווח של עד חודשיים מיום התחרות יכנס יו"ר השופטים את חבר השופטים על מנת לקיים תהליך הפקת לקחים ולגזור פעילות לשיפור לקראת התחרות הבאה. מועמדים לתחרות 15. רשאים להתמודד בתחרות צוותים שפעלו לקידום האיכות, הייעול והפריון מכל מגזרי המשק ובהם גם צוותי קייזן וחוגי איכות שנושא עבודתם: שיפור ושדרוג מוצר / שירות, תהליך וכיוצ"ב. קריטריונים לתחרות 16. הישגים בני מדידה ומוכחים, כגון: נצילות משאבים, הקטנת שונות וטעויות בתהליכים, צמצום עלויות ופחת בתהליך, הקטנת מלאים מתים ועודפים, קיצור זמני תגובה, שיפור שביעות רצון וכו'. 17. תרומה לפרט ולארגון: שיפור רמת איכות, שירות, בטיחות, שיפור איכות חיים, סביבה ורווחת העובד. 18. מתודולוגית עבודת הצוות: הגדרת הבעיה ומרכיביה, שימוש בכלים וטכניקות מתאימות כדוגמת שבעת המופלאים (תרשים פארטו, היסטוגרמות, SPC) וכו' ; פתרונות מבוססים על נתונים כמותיים, מדידים ומוכחים; מקוריות ויצירתיות הפיתרון. 19. איכות עבודת הצוות: סדירות הפגישות וכמותן, גודל הצוות ורמת נוכחות, סיכומי פגישות מסודרים, אישור ליישום ההמלצות ובדיקת אפקטיביות השיפור. 20. פירוט יתר של הקריטריונים לפיהם נמדדים הצוותים ניתן למצוא בטופס הערכת שופט באתר האגודה לצוותי שיפור. הגשת מועמדות לתחרות 21. הגשת המועמדות תלווה ב:- א. מילוי מוקדם של טופס הרישום, אשר ניתן יהיה לקבלו במזכירות האגודה לצוותי שיפור ובאתר האגודה באינטרנט. ב. תקציר של עד 2 עמודים בקובץ WORD או OPEN OFFICE הכולל את פעילות הצוות בדגש על הבעיה והגדרתה, ניתוחה והצגת ההישג למול הבעיה. פורמט לתקציר ניתן יהיה למצוא באתר האגודה לצוותי שיפור. ג. חוברת המכילה את פעילות הצוות כולל שיטות מחקרים, תרשימים, תמונות, סיכומי פגישות הצוות וכו'. ד. מצגות: 2 תקליטורי מצגת בפורמט PPT כאשר באחד מצגת עד 15 דקות ובשני מצגת מקוצרת בת 10 דקות (המצגת המקוצרת משמשת להצגת פעילות הצוות במידה והצוות יעלה לשלב הגמר). 22. כל החומרים לעיל יאוגדו בתיק מועמדות ויוגשו למזכירות האגודה לצוותי שיפור בהתאם לתאריך שיצוין ב"קול קורא" לתחרות. ע"ג תיק המועמדות יצוינו הפרטים הבאים: שם הארגון, שם הצוות, נושא העבודה, איש הקשר ודרכי התקשורת עימו. 23. ביום התחרות רצוי כי הצוות יגיע עם מחשב נישא הכולל את המצגות הרלוונטיות ו/או תקליטור לגיבוי. 24. מועד אחרון להגשת המועמדות לרבות התיעוד הרלוונטי לפחות שלושה שבועות לפני מועד התחרות. תהליך השיפוט 25. דירוג הצוותים יעשה בשני שלבים, כמפורט: א. שלב 1: מספר סך כל הצוותים המתמודדים בתחרות יחולק למושבים של עד 10 צוותים במושב, כאשר בכל מושב יהיה, ככל הניתן, מספר זהה של צוותים ובשאיפה לפי מגזרים (יצרני, שירות וכו'). ההתמודדות בין הצוותים בשלב זה תעשה במסגרת המושב. לכל מושב ימונה חבר שופטים מקרב צוות השופטים בתחרות וימונה לו יו"ר. תפוקות: תיערך תחרות בין 4 מקומות ראשונים. מבניהם יבחר צוות 1 במקום הראשון. שלושת הנותרים ייקבעו במקום השני. ב. שלב 2: במקום השלישי יהיו הצוותים שזכו במקום השני בכל מושב (בתחרות הכללית). האחרונים (מקום שלישי), יקבלו תעודות הערכה. בשלב זה ישפטו עד 9 שופטים כאשר לא יתאפשר יותר משופט אחד מאותו הארגון. בין 9 השופטים יהיו: יו"ר חבר השופטים, היו"רים של כל קבוצה ומזכיר האגודה לצוותי שיפור. תפוקות: משלב זה יתקבלו הזוכים בתחרות במקומות הראשון (צוות בודד) והשני (עד 3 צוותים). ג. בכל אחד מהשלבים לעיל, שופט לא יתן ניקוד לצוותים מהארגון שאליו הוא משתייך. 26. במסגרת התחרות תינתן לכל ראש צוות שמתמודד בתחרות, בשלב 1 בלבד, הזכות להשפיע ולדרג את הצוותים המתמודדים באותה הקבוצה, למעט צוותים מארגונו. שקלול הציונים של כל ראשי הצוותים שדירגו את מתחריהם שקול לשופט אחד מתוך חבר השופטים באותה הקבוצה. לדוגמא: במידה ובקבוצה קיימים 4 שופטים אזי המשקל שניתן לכל דירוגי ראשי הצוותים יחד הוא 20% כאילו קיימים בקבוצה 5 שופטים. מועמדות ודמי רישום 27. דמי הרישום והצפייה בתחרות יכללו אירוח וחברות אישית באגודה לצוותי שיפור לשנה הרלוונטית. 28. עלות דמי רישום מועמדות צוות לתחרות תקבע ע"י האגודה לצוותי שיפור. 29. עלות ואופן הרישום יפורטו ב"קול קורא" לקראת התחרות. דרכי תקשורת 30. חברי הנהלת האגודה לצוותי שיפור: נחמן לביא, טלפון 5752650 – 03, דא"ל: nlavy@zahav.net.il . צבי בוליס, טלפון 9333693 – 03, דא"ל: boliszvi@bezeqint.net . 31. האגודה לצוותי שיפור: www.shipur.org.il . טופס הערכת שופטים.doc